Från kuriren idag!

Citat från Eskilstunakuriren idag:
Kulturföreningen, som bara växer
Mellösa Trots att det bara bor 520 personer i Mellösa tätort finns där en kulturförening som har över 300 medlemmar

Det är full fart på Vega Lindblom när det är springstund på teatern.
Tidningen skrev nyligen om hur det finns föreningar i Flens kommun som har svårt att överleva och få in nya medlemmar. Men i Mellösa finns Mellösa hembygdsförening som har över 500 medlemmar och Fridals kulturförening som har över 300 medlemmar. Detta samtidigt som det bor 520 personer i Mellösa tätort. Båda föreningarna har många medlemmar som bor på andra orter och till och med i andra delar av landet. Men Fridals kulturförening lockar ändå över 100 medlemmar i veckan till sina kulturgrupper på Mellösagården och Teater Klämman.
— Grupperna ökar hela tiden, det är jättekul. Den äldsta som är med i en grupp är 86 år och den yngsta är sex månader, berättar Anne Öster, som är en av ledarna.
De aktiva ökar eftersom efterfrågan på att vara med i kulturgrupperna är stor, berättar Anne Öster.
Fridals kulturförening lär ut sång, instrument, dans och teater. Nytt för i höst är dansgrupper på tisdagarna och en teater- och musikgrupp för barn mellan två och ett halvt och fem år på tisdagarna. När tidningen besöker barngruppen är barnen tigrar med vackert målade ansikten. De går på tigerjakt och sitter och sjunger på golvet tillsammans med ledarna Anne och Janne Öster. Rätt som det är blir det springstund. Även små tigrar kan ha svårt att sitta still för länge.
Att vara tigrar är för barnen en del i en process att våga klä ut sig. Den 23 november ska alla barn som vill vara med i en stor föreställning på Mellösagården. Då ska alla grupperna som spelar teater, revy, dansar, sjunger och spelar instrument uppträda tillsammans.
— Allt bygger på vartannat och hör ihop. Barnen kan inte uppträda utan musik, säger Anne Öster.

Tomtar i parti och minut!


Dansa med oss!


RSS 2.0